cbsCBS - Centar za bolji svijet
 
Centar za bolji svijet (CBS) humanitarna je udruga, osnovana početkom 2003. godine.

Ciljevi CBS-a su duhovno-moralna preobrazba pojedinaca, obitelji i društva, ostvarivanje duhovnih vrednota (pravednost, poštenje, solidarnost…), moralno zdravlje pojedinaca, obitelji i struktura društva, poštivanje dostojanstva osobe, oslobađanje čovjeka za kreativnost, solidarnost, suradnju i međuljudsko razumijevanje, omogućivanje čovjeku da se oslobodi od agresivnosti i ovisnosti.
 
Zašto smo osnovani? Nakon višegodišnjeg rada s pojedincima različite dobi, spola, obrazovanja i svjetonazora te stečenog iskustva da se čovjek može mijenjati kad otkrije duhovno-moralnu dimenziju, skupina volontera osnovala je Centar za bolji svijet, kako bi okupila, osposobila i angažirala ljude dobre volje koji će promicati moralne vrednote. Naime, čovjek, najvažniji izvor svih mogućnosti i kreativnosti, postao je objekt manipulacije i sredstvo ostvarenja raznih interesa. Osnovni problemi društva su ugroženo ljudsko dostojanstvo, narušeni međuljudski odnosi, pomanjkanje morala, korumpiranost i sve prisutniji razni devijantni stavovi.
 
Stoga je rad na ostvarivanju duhovnih vrednota i moralnom zdravlju pojedinaca, obitelji i struktura društva u ovom trenutku potreban i neizostavan. Iskustvo potvrđuje da duhovno i moralno zdravi ljudi postaju aktivni čimbenici pozitivnog razvoja cjelokupnoga, pa i hrvatskog, društva, njegovog gospodarstva, politike, ekonomije, kulture, prosvjete….
 
Naše aktivnosti provodimo kroz različite oblike: predavanja, susrete, tribine, radionice, stručne seminare, prigodne koncerte i drugo.