Poduprite naš rad
 
Kao humanitarna udruga financiramo se, osim iz vlastitih projekata i članarina, iz sponzorstava i donacija pojedinaca i tvrtki.
Sav prihod od donacija namijenjen je najmu i tekućim troškovima dvorane, kao i organizaciji svih sadržaja našeg djelovanja. 
Zahvalni smo svima koji mogu i žele podupirati naš rad.
 
CENTAR ZA BOLJI SVIJET
Kaptol 13, Zagreb 
 
Žiro račun: 2340009-1110109053 (kod PBZ-a)
Devizni račun: 703000, oznaka val – 093249 kod Privredne banke Zagreb d.d. 2340009-1000000013